Read story [AllYuu-JJK] Xuyên vào Mary Sue? Nhưng sao lại thấy sai sai? - WHOREADSTORIES.COM

Read story [AllYuu-JJK] Xuyên vào Mary Sue? Nhưng sao lại thấy sai sai?

Author: _SauLuoi17_

Category: Fanfiction

Update: 07-01-2021

Status: Writing

311344 likes / 11189963 reads
Read

Nhân vật không thuộc về Sâu mà là Gege-sensei.

Yuuji mà các nhân vật khác đều không giống nguyên tác truyện. Cảnh báo có OOC, không hợp thì xin clickback, đừng chửi bới nhân vật và Sâu. Ta đánh á :)

Are you like [AllYuu-JJK] Xuyên vào Mary Sue? Nhưng sao lại thấy sai sai? ?!?
Please share to your friends!!! Comment below if you love this!
Newest chapter
List chapter