Story cover of author zennlynnn

LGBT

Updating

20-11-2018

All I Want

32 likes / 288 reads
မင္းငါ့ကို ခ်စ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္.....

ဘာျဖစ္လို႔မ်ား ထားခဲ့သလဲေလ.....။
May be you like?

KazuKazuyas

4,529,032 0 42

As a member of the Fatui military, it is extremely important to follow the rules of your superiors. Betraying them would be similar to a death sentence. What would Scaramouche do if there were to be a traitor right in front of him? ••• This is a Scaramouche x Fem!Fatui!Reader fanfic Also this will have Electro Delusion!Scaramouche ⚠️All characters in this fanfic are 18 or older and will be seen as such⚠️ ⚠️ ATTENTION: In the chapters "The Trio of Best Friends", "The Northland Bank", and "The Ten Million Mora Bounty" there are brief mentions of Chilumi (Childe confesses to having feelings for Lumine). If that makes you uncomfortable, please don't read!⚠️ The cover fanart belongs to @Zentouu from Twitter. Thank you for the wonderful art. If you want to listen to music while reading the fanfic, you can go look for the playlists: 🎶 "getting stepped on by Scaramouche" by Kazu on Spotify 🎶 🎶 "Dirty, Little, Traitor [PLAYLIST]" by Kazu on Spotify 🎶 This fanfic's entirety was written by me! I DO NOT OWN GENSHIN IMPACT NOR ITS CHARACTERS Copyright © 2020 miHoYo

Parkseyeol_6194

75,547 0 20

အေတြး ကမၻာထဲမွာေတာ့ Happy Ending ~ ကိုယ္ကလည္းကေလးကို သိပ္ခ်စ္တယ္~ ကေလးကလည္း ကိုယ့္ကို သိပ္ခ်စ္တာတဲ့~ အတွေး ကမ္ဘာထဲမှာတော့ Happy Ending ~ ကိုယ်ကလည်းကလေးကို သိပ်ချစ်တယ်~ ကလေးကလည်း ကိုယ့်ကို သိပ်ချစ်တာတဲ့~

Eri_Ivy

156 0 2

ရိုးရွင္းေသာခ်စ္ျခင္းတြင္ ျဖဴစင္ျခင္းသည္သာလၽွင္ရာႏႈန္းျပည့္ပါဝင္ေလ၏♡♡♡ Jinmark yaoi ver

happydays1d

8,770,337 0 31

SEQUEL TO DUPLICITY. Complicity- to be involved with others in illegal activity or wrongdoing. After sacrificing herself for Harry's freedom, Aven Brooks is no longer the innocent photographer with big dreams and a bigger heart. Now under the notorious control of Malikai, she becomes brainwashed into being the perfect asset for his organized crime. Harry, a fugitive, spends his days trying to find his angel and reap her out the path he once walked. When that stroke of luck comes his way, he smacks into the harsh reality to what she's actually become. Needless to say, she's no longer an angel. ALL RIGHTS RESERVED TO @HAPPYDAYS1D ALLOWING NO TRANSLATIONS. CONTAINS MATURE LANGUAGE, SEXUAL CONTENT, DRUG USE, VIOLENCE, AND MENTAL HEALTH. READ AT OWN RISK!

kristinhun

263 0 1

နာမည္ႀကီးမင္းသားေခ်ာေလးနဲ႔ေပါေတာေတာေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ေတြ႕ၾကေသာ္အခါ

KealaLeilani

2,023,440 0 126

She wasn't looking for redemption. He wasn't interested in salvation. A chance meeting leads to new alliances, but safety is only an illusion. Fate has made its move, but it will only carry them so far. After that you have to choose: fight or die. The world ended the day the dead rose. Can she build a life in what remains or is fate not done yet? (Daryl x OFC) ~ I tried to stay true to the characters, and with the addition of some original scenes, this will follow the TV show (eventually). There will be some minor and major changes along the way. Hope you like them. Enjoy! I don't own/have any rights to TWD or its characters, scenes, etc. However, my characters (especially Alex) and the plot lines I have created are my own. Please do not plagiarize.

Jan_Nyu

394 0 9

ခ်စ္ရတ့ဲ သူ႕ဆီကိုသာ ဒီစာတိုေလးေတြ ေရာက္ျဖစ္ခ့ဲရင္......

swaeg001

5,205,103 0 67

❝How old are you❞ jungkook asked. You just put two fingers infront of him. ❝2!?❞he asked with a frown. ❝T-twenty❞you said nervously after shaking your head as *NO* ❝I used to mentally laugh at your dad whenever he calls you baby..... until I meet you❞ he said with a chuckle. ❝And here you are......actually a baby❞ you heard him again. ❝D-don't call me baby.....I'm m-mature❞ you said with angry pout. He smiled at your cuteness. ❝Cupid did an amazing job......cause you are my baby......My baby wife❞ he said snuggling his face in the crook of your neck. •••••••••••••••••••••••••••• A story about a cold Mafia business man finding a cute, clumsy and sweet girl as a life partner. A story about how an arrange marriage turn into love. A story about how an innocent angel become the devils breathing and heartbeat. A story filled with cliché and cringy stuffs like poor, weak, sweet girl with cold rude heartless millionaire and of course Hot Guy. 🔞Different different warning for slightly smut and fully smut Read at your own risk⚠ 💋English is not my first language. Nor I'm an experienced writer. So please don't comment something judgemental. 💋BUT You're always welcome to provide suggestions. Please be nice to everyone, it doesn't cost anything. Cover designed by ✨its_pihu1997✨ Story concept by ✨zarabunny97✨ About plot writing, editing and story line, all the rights reserved to @swaeg001 Started: 31st December, 2020 Finished: 10th October, 2021 ✨Achievement: #1 in btsjk #1 in btsff #1 in watty #1 in agony #1 in btsboys #1 in btsarmy #1 in btsfanfic #1 in fanclub #1 in arrangedmarriage #1 in maturethemes #2 in btsscenarios #3 in jeongguk #3 in lovestory #3 in btssmut #3 in jimin #5 in taehyung #8 in Rude [✨I'm definitely happy with this✨]